Рубрика: Без рубрики, Մաթեմատիկա 2017-2018

4.Ավազանին միացված է երկու խոխովակ մեկը լցնող, մյուսը դատարկող։Առաջին  խոխովակով դատարկ ավազանը լցվում է 20 ժամում , իսկ եկորդը խողովակով լիքը ավազանը դատարկում 15 ժամում։

 

1)35

2)

3)20

4)5

5)70

6)5

 

Реклама
Рубрика: Без рубрики, English 2017-2018

Armenia is located between Europe and Asia. Armenia has a beautiful lake called Sevan. Rivers include the Aras and the Hrazdan.
Armenia’s climate is continental with hot summers and cold winters. Armenian flag has 3 colours: red, blue and orange.

Yerevan is the capital of Armenia. It is a cultural, economical, political and scientific center of Armenia. There are many theatres, museums and monuments in Yerevan.

Рубрика: Без рубрики, Մաթեմատիկա 2

Տրամաբանություն

Խեչոյան Հակոբի խնդիը

Կենդանաբանական այգում կային վաճառվող 26 օձեր: Առաջին օրը գնեցին 5օձ, իսկ երկրորդ օրը՝ 9 օձ: Քանի՞ օձ մնաց կենդանաբանական այգում:

26-5=21

21-9=12

12

Ալինա Արզումանյանի խնդիրները

Այգում գազար էր աճում: Նապաստակը իր հաշվելով կերավ 12 գազար: Քանի՞ գազար մնաց նապաստակի հաշվելով, եթե մինչև նապաստակի ուտելը իրականում կար 41 գազար: Նապաստակը հաշվում էր մեկ գազարը ինչպես 3-ը:

12:3=4

41-4=37

Խանութում պոնչիկի մեկ հատի գինը 200 դրամ է : Գայանեն վճարեց 5000 դրամ և գնեց 7 պոնչիկ: Որքա՞ն պետք է ավելացնել 5000 դրամին, որպեսզի աշխատողը կլոր գումար վերադարձնի:

200×7=1400

5000-1400=3600

4000-3600=400

400

Իսկ հիմա այլ տրամաբանական խնդիրներ և վարժություններ

Խորանարդի կողմը 10 սմ է: Խորանարդը այն պատկերն է, որի բոլոր կողմերը իրար հավասար են: Այդ խորանարդի մեջ քանի՞ 3 սմ կողմով խորանարդ կտեղավորվի:
21

2. $132 – բաժանիր այնպես, որ մասերը հարաբերեն ինչպես 1:2:3: Հաշվիր ամենափոքր և ամենամեծ մասերը:

3. Հաշվիր

(6×9) + 6 + 9=69

(((6×9) + 6 + 9 ) x 1) x 0=0

4. Վազորդները տասներկուսն էին: Վազորդներից 1/3 -ը ավելի արագ էին վազում քան Միքայելը: Քանի՞ հոգի էին Միքայելից առաջ վազում:2

Athletes arrives at finish line on racetrack

6. Դաշնամուրի սպիտակ ստեղները ամբողջի ո՞ր մասն է կազմում:

12/19

7. Կարո՞ղ ես ասել, թե կարմիրը կապույթից քանի՞ անգամ է մեծ:

1անգամ

Рубрика: Без рубрики, Մաթեմատիկա 2

Լրացուցիչ(տանը)

3) Ի՞նչ կենդանի է պատկերված.

(14; — 3), (6,5; 0), (4; 7), (2; 9), (3; 11), (3; 13), (0; 10), (- 2; 10), (- 8; 5,5), (-8; 3), (- 7; 2), (- 5; 3),   (- 5; 4,5), (0; 4), (- 2; 0), (- 2; — 3), (- 5; — 1), (- 7; — 2), (- 5; — 10), (- 2; — 11), (- 2; — 8,5), (- 4; — 8), (- 4; — 4), (0; — 7,5), (3; — 5).

Աչք`  (- 2; 7).

ՁԻ
Geogebra.

բ)    (- 3; 0), (- 2; 1), (3; 1), (3; 2), (5; 5), (5; 3), (6; 2), (7; 2), (7; 1,5), (5; 0), (4; 0),

   (4; — 1,5), (3; — 1), (3; — 1,5), (4; — 2,5), (4,5; — 2,5), (- 4,5; — 3), (3,5; — 3), (2; — 1,5),

   (2; — 1), (- 2; — 2), (- 2; — 2,5), (- 1; — 2,5), (- 1; — 3), (- 3; — 3), (- 3; — 2), (- 2; — 1),

   (- 3; — 1), (- 4; — 2), (- 7; — 2), (- 8; — 1), (- 7; 0), (- 3; 0).

Աչք`  (5; 2).

 

 

գ)

(- 1; 2), (5; 6), (7; 13), (10; 11), (7; 5), (1; — 4), (- 2; — 4), (- 5; 0), (- 3; 0), (- 1; 2),

(- 2; 4), (- 5; 5), (- 7; 3), (- 11; 1), (- 6; 1), (- 7; 3), (- 5; 0), (- 6; 0), (- 10; — 1), (- 7; 1),

(- 6; 0).

Թևեր`  (0; 0), (7; 3), (6; 1), (1; — 3), (0; 0).

          (1; — 4), (1; — 7).

          (- 1; — 4), (- 1; — 7).

Աչք` (- 5; 3).

 

4) Հաշվել.

ա) -(98+49)-(102-49),=94

բ) (123-254)-(23-354),=219

գ) (149+237)-(137+49),=-200

դ) -(95+105)-(398-98),=-100

ե) (49+35)-(49-35

5) Ի՞նչ թիվ է բաց թողած.

 

Рубрика: Без рубрики, Մաթեմատիկա 2017-2018

Լրացուցիչ(տանը)

Լրացուցիչ(տանը)

5) Տրված է երկու կոտորակ։ Առաջին կոտորակի համարիչը 6 անգամ

մեծ է երկրորդ կոտորակի համարիչից, իսկ հայտարարը 5 անգամ

փոքր է երկրորդ կոտորակի հայտարարից։ Ինչի՞ է հավասար

առաջին և երկրորդ կոտորակների հարաբերությունը։

6) Թվի կեսի կեսը հավասար է 12-ի։ Գտե՛ք այդ թիվը։48

7) Առաջին փականագործին 120 մանրակ պատրաստելու համար

պետք է 3 ժամ, իսկ երկրորդին՝ երկու անգամ ավելի։ Ինչքա՞ն

ժամանակում փականագործները, աշխատելով միասին, կպատրաստեն 600 մանրակ։

120:3=40

1ժամը 40 մանրակ

240:3=80

1ժամը 80 մանրակ

80 40 միջին 60

600;60=10

10ժ

8) Գտնել բաց թողած թիվը.

6

Рубрика: Без рубрики, Մաթեմատիկա 2017-2018

Լրացուցիչ(տանը)

4) Հետևյալ աղյուսակում ներկայացված են օրվա ընթացքում օդի

ջերմաստիճանի փոփոխության տվյալները:Կառուցե՛ք համապատասխան գրաֆիկը.IMG_2027

5) Նկարում տրված են մեքենայի և ավտոբուսի շարժման գրաֆիկները.

ա) Ժամը քանիսի՞ն է մեքենան մեկնել քաղաքից։

1-ին

բ) Ինչի՞ է հավասար մեքենայի անցած ճանապարհի երկարությունը։

280 կմ-ի

գ) Քաղաքից ի՞նչ հեռավորության վրա էր մեքենան մեկնումից 2,

3, 6 ժամ անց։

դ) Ժամը քանիսի՞ն էր ավտոմեքենան գտնվում քաղաքից 210 կմ

հեռավորության վրա։

ե) Ինչի՞ է հավասար ավտոմեքենայի արագությունը։

զ) Ինչքա՞ն ճանապարհ է անցել ավտոմեքենան ընթացքի

երրորդ ժամից սկսած մինչև ընթացքի ավարտը։

6) Քաղաքից միաժամանակ միևնույն ուղղությամբ մեկնեցին երկու

մեքենաներ։ Առաջինի արագությունը 60 կմ/ժ է, երկրորդինը՝

75 կմ/ժ։ Քանի՞ ժամ անց նրանց հեռավորությունը կգերազանցի 90 կմ-ը։

75-60=15

90:15=6

Պատ.6

 

Рубрика: Без рубрики, Պատմություն

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05-09.02

  1. Թվարկեք հին Սպարտայում և հին Աթենքում կիրառված պետական կառավարման ձևերը;
 ՀԻն  Սպարտայում կարավարել են այսպես , չեր կարելի դուրս գալ պետտությունից կամ քաղաքից բացառությամբ պատերազմի ժամանակ։
  1. Պատմեք հին Սպարտայի և հին Աթենքի մասին

 

  1. Համեմատեք Լիկուրգոսին և Սոլոնին ու նրանց բարեփոխումները;

Սոլոնը երբ եկավ նա վերացրեց պառտքի դիմաց ստրկության միտքը

  1. Գրեք հեքիաթ կամ ֆենտեզի` վերնագրված «Իմ զրույցը սպարտացի հասակակցի հետ»:

Կար մի տղա մոտավորապես 7 տարեկան  նա  շատ էր ուզում սովորել բայց Սպարտում ուսման չկար ։ Մի անգամ նրա մայրը և հայրը խոսում էին որ պետք է տանել տղային և նախապատրաստեցնել ,որ նա գնա աթենքի զորք և մարդ սպանի  և տղան թաքուն լսեց  նա որոշեց ,որ պետք է սպանի մարդ ։ Նա գնաց արևելք  և շատ մարդ սպանեց։ Որպես պարքևատրում նան գնաց ուրիշ երկիր և շատ կրթություն ստացավ

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 72-77

Լիկուրգոս

Սոլոն